HMN-343 Một học sinh quỷ nhỏ Mai Hanagari giả vờ tham gia vào một sự kiện đào tạo sau giờ học vào tiết thứ 7, ép anh ta phải tán tỉnh cô, sau đó đùa giỡn với giáo viên chủ nhiệm của anh ta và khiến anh ta xuất tinh vào bên trong cô.

HMN-343 Một học sinh quỷ nhỏ Mai Hanagari giả vờ tham gia vào một sự kiện đào tạo sau giờ học vào tiết thứ 7, ép anh ta phải tán tỉnh cô, sau đó đùa giỡn với giáo viên chủ nhiệm của anh ta và khiến anh ta xuất tinh vào bên trong cô.

Nội dung phim

[Phụ đề tiếng Trung] HMN-343 Một học sinh tiểu quỷ giả vờ tham gia buổi đào tạo sau giờ học tiết 7, ép cô phải tán tỉnh anh ta, sau đó đùa giỡn với giáo viên chủ nhiệm của cô và khiến anh ta xuất tinh vào bên trong cô.Mai Hanagari Câu chuyện Câu chuyện