[Phụ đề tiếng Trung]FOCS-123 300 người có kinh nghiệm! ? Một sự ra mắt mới của một con chó cái gọn gàng và sạch sẽ.Meku Tozaki, một siêu tân tinh khiêu dâm, người đã khiến đàn ông xuất tinh và quan hệ tình dục với kem ngay từ lần đầu tiên.

[Phụ đề tiếng Trung]FOCS-123 300 người có kinh nghiệm! ? Một sự ra mắt mới của một con chó cái gọn gàng và sạch sẽ.Meku Tozaki, một siêu tân tinh khiêu dâm, người đã khiến đàn ông xuất tinh và quan hệ tình dục với kem ngay từ lần đầu tiên.

Nội dung phim

[Phụ đề tiếng Trung]FOCS-123 300 người có kinh nghiệm! ? Sự ra mắt mới của một con điếm gọn gàng và sạch sẽ. Một siêu tân tinh khiêu dâm khiến đàn ông xuất tinh và quan hệ tình dục với kem ngay từ màn đầu tiên. Tóm tắt câu chuyện của Meku Tozaki